Přeskočit na nabídku sekce

Nové texty - KDD

Typ textu Vše nastavit filtr

Vosevi 400 mg Příbalová informace: informace pro uživatele -

Přípravek Vosevi je léčivý přípravek, který obsahuje léčivé látky sofosbuvir, velpatasvir a voxilaprevir v jedné tabletě. Podává se dospělým od 18 let věku k léčbě chronické (vleklé) virové infekce jater, nazývané hepatitida C (zánět jater).

6 KB, 2017, zpracováno - SONS, Zařazeno: 11.09.2017

Vemlidy 25 mg Příbalová informace: informace pro uživatele -

Přípravek Vemlidy se používá k léčbě chronické (dlouhodobé) hepatitidy B u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností nejméně 35 kg. Hepatitida B je infekce postihující játra a je způsobena virem hepatitidy B. U pacientů s hepatitidou B, kontroluje přípravek Vemlidy infekci tím, že zastavuje dělení viru.

5 KB, 2017, zpracováno - SONS, Zařazeno: 04.04.2017

Zidelig 100 mg Příbalová informace: informace pro uživatele -

Zydelig je protinádorový léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku idelalisib. Účinkuje tak, že blokuje účinky enzymu, který se podílí na množení a přežívání určitých bílých krvinek nazývaných lymfocyty. Protože je aktivita tohoto enzymu v určitých rakovinných bílých krvinkách zvýšena, jeho blokováním přípravek Zydelig usmrcuje rakovinné buňky a snižuje jejich počet.

6 KB, 2018, zpracováno - SONS, Zařazeno: 09.01.2017

Truvada 200 mg Příbalová informace: informace pro uživatele -

Přípravek Truvada obsahuje dvě léčivé látky, emtricitabin a tenofovir-disoproxyl. Obě tyto léčivé látky patří do skupiny antiretrovirových léčiv, která se používají při léčbě HIV infekce. Emtricitabin je nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy a tenofovir je nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy. Avšak obě látky jsou obecně známy jako NRTIs (nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitors) a účinkují zásahem do normální činnosti enzymu (reverzní transkriptázy) který je nezbytný k tomu, aby se virus mohl rozmnožovat.

9 KB, 2018, zpracováno - SONS, Zařazeno: 09.01.2017

Hepsera 10 mg Příbalová informace: informace pro uživatele -

Přípravek Hepsera patří do skupiny léčiv označovaných jako antivirová léčiva.

6 KB, 2018, zpracováno - SONS, Zařazeno: 09.01.2017

Harvoni 90 mg Příbalová informace: informace pro uživatele -

Přípravek Harvoni je léčivý přípravek, který obsahuje léčivé látky ledipasvir a sofosbuvir v jedné tabletě. Podává se k léčbě chronické (dlouho trvající) infekce virem hepatitidy C u dospělých ve věku 18 let a starších.

6 KB, 2017, zpracováno - SONS, Zařazeno: 09.01.2017

Eviplera 200 mg Příbalová informace: informace pro uživatele -

Přípravek Eviplera obsahuje tři léčivé látky, které se používají k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV): . Emtricitabin, nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI). . Rilpivirin, nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NNRTI). . Tenofovir, nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy (NtRTI).

10 KB, 2017, zpracováno - SONS, Zařazeno: 09.01.2017

Epclusa 400 mg Příbalová informace: informace pro uživatele -

Přípravek Epclusa je léčivý přípravek, který obsahuje léčivé látky sofosbuvir a velpatasvir v jedné tabletě. Podává se k léčbě chronické (dlouhotrvající) virové infekce jater, nazývané hepatitida C (zánět jater), u dospělých ve věku 18 let a starších.

6 KB, 2017, zpracováno - SONS, Zařazeno: 09.01.2017

Sovaldi 400 mg Příbalová informace: informace pro uživatele -

Přípravek Sovaldi obsahuje léčivou látku sofosbuvir a podává se k léčbě infekce virem hepatitidy C u dospělých ve věku 18 let a starších.

6 KB, 2017, zpracováno - SONS, Zařazeno: 12.12.2016

Zidelig 150 mg Příbalová informace: informace pro uživatele -

Zydelig je protinádorový léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku idelalisib. Účinkuje tak, že blokuje účinky enzymu, který se podílí na množení a přežívání určitých bílých krvinek nazývaných lymfocyty. Protože je aktivita tohoto enzymu v určitých rakovinných bílých krvinkách zvýšena, jeho blokováním přípravek Zydelig usmrcuje rakovinné buňky a snižuje jejich počet.

6 KB, 2018, zpracováno - SONS, Zařazeno: 12.12.2016